, , , , ,
De Roodborsttapuit

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Het Samenwerkingsverband van Oost-Brabantse Vogelwerkgroepen

A. van Poppel. (1985). Het voorkomen van de Kolgans in Noord-Brabant gedurende de laatste drie dagen van 1981 in vergelijking met voorgaande winters. De Roodborsttapuit, 4(1), 9–15.