, , , , , , , , , ,
De Roodborsttapuit

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Het Samenwerkingsverband van Oost-Brabantse Vogelwerkgroepen

L. Hilgers. (1985). Hoe de Ortolaan als broedvogel verdween uit Noord-Brabant. De Roodborsttapuit, 4(1), 24–33.