, , , , ,
De Roodborsttapuit

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Samenwerkingsverband van Oost-Brabantse Vogelwerkgroepen

H. Cornelissen. (1985). Het voorkomen van beekvogels in de Kempen in het winterhalfjaar, 1977-1980. De Roodborsttapuit, 4(2), 63–102.