, , , , , ,
De Roodborsttapuit

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Samenwerkingsverband van Oost-Brabantse Vogelwerkgroepen

T. Heijnen. (1985). Waterpiepers: determinatiekenmerken en enige opmerkingen over voorkomen en gedrag. De Roodborsttapuit, 4(3), 121–129.