, , , , , ,
De Roodborsttapuit

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Het Samenwerkingsverband van Oost-Brabantse Vogelwerkgroepen

M. P. van Aerle. (1986). Enkele ervaringen met de Blauwborst (Cyanosylvia svecica). De Roodborsttapuit, 5(2), 88–96.