, , , , ,
De Blauwe Klauwier

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep De Kempen

P. van Happen. (2009). 20 Jaar simultaantelling klapekster (Lanius excubitor). De Blauwe Klauwier, 35(1), 34–35.