, , , , , , ,
De Blauwe Klauwier

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep De Kempen

M. Sloendregt. (2008). Kerkuilen in een dal- en topjaar, 2006-2007. De Blauwe Klauwier, 34(3), 8–19.