, , , , , ,
De Blauwe Klauwier

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep De Kempen

B. Jacobs. (2004). Weidevogelbescherming en onderzoek Kieviten gebied Piroc 2003. De Blauwe Klauwier, 30(3), 15–19.