, , ,
De Blauwe Klauwier

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep De Kempen

J. van Kessel, & P. Wouters. (2003). Een tweede verkenning naar het voorkomen van de Wespendief in de Kempen: 2002. De Blauwe Klauwier, 29(1), 16–20.