, , ,
De Blauwe Klauwier

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep De Kempen

J. van Kessel, & P. Wouters. (2001). Een eerste verkenning naar het voorkomen van Wespendieven in de Kempen in 2001. De Blauwe Klauwier, 27(2), 7–11.