, , , , ,
De Blauwe Klauwier

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep De Kempen

J. Kolsters, & J. van Kessel. (2001). Enkele resultaten van Wespendief, Sperwer en Havik uit het roofvogelonderzoek in de Buikheide 1995-2000. De Blauwe Klauwier, 27(1), 1–7.