, , ,
De Blauwe Klauwier

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep De Kempen

J. van der Winden. (1991). De Zwarte Stern als broedvogel in Midden- en Oost-brabant, in de periode 1970-1987, met een rekonstruktie van de periode 1950-1969. De Blauwe Klauwier, 17(3), 1–14.