, , , , , , , , , ,
De Blauwe Klauwier

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep De Kempen

L. Peeters. (1984). Vogels van landgoed De Utrecht, Beersche Broek en Landschotse Heide. De Blauwe Klauwier, 10(2), 13–20.