, , ,
De Blauwe Klauwier

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep De Kempen

L. Peeters. (1983). De Scholekster behoort in steeds meer opzichten tot de typische Kempische vogelbevolking van het agrarisch land. De Blauwe Klauwier, 9(3), 8–8.