In het voorjaar van 2019 werd de viervlekmier Dolichoderus quadripunctatus voor het eerst in Nederland aangetroffen. Deze warmteminnende soort is wijd verspreid in Zuid- en Midden-Europa, maar schaars in Noord-Europa. De mieren zijn lastig te vinden omdat ze nesten maken in dode takken in boomkronen. Dat deze mier Nederland heeft bereikt, is ongetwijfeld het gevolg van het warmer wordende klimaat.

, , , , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

J. Noordijk, A.J. van Loon, & J.P.J. Cox. (2020). Eerste Nederlandse vondst van de in boomkronen levende viervlekmier Dolichoderus quadripunctatus (Hymenoptera: Formicidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 54, 1–6.

Additional Files
54.jpg Cover Image , 59kb