De Vlinderstichting bestaat dit jaar veertig jaar, een prachtige mijlpaal. In die tijd is er vanzelfsprekend veel gebeurd. In de eerste jaren werd alleen onderzoek gedaan naar dagvlinders, maar in de loop van de tijd heeft De Vlinderstichting meer soortgroepen onder haar hoede genomen. Vanaf nu zal De Vlinderstichting zich ook bezig gaan houden met de microvlinders. Maar wat is nu precies de aanloop naar dit alles?