Het geelsprietdikkopje is op twee manieren een moeilijke soort. Enerzijds is de soort niet makkelijk te onderscheiden van het zwartsprietdikkopje, anderzijds weten we niet goed waarom deze vlinder zo achteruitgegaan is. Maar we vermoeden dat het maaibeheer hier een rol bij speelt.

, , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

Chris van Swaay, & Martin Poot. (2023). Het geelsprietdikkopje houdt niet van maaien. Vlinders, 38(1), 08–09.