In het Natura 2000-gebied tussen Bennekom en Renkum ligt in het gebied van Staatsbosbeheer het Arboretum Oostereng, een leerbos met veel verschillende soorten bomen en struiken. Meer dan 100 jaar geleden is een deel van de bomen aangeplant, en die staan er nog steeds. Hier zitten zowel bijzondere uitheemse soorten bij als inheemse beplanting. Omdat het een leerbos is staan er op een relatief kleine oppervlakte veel verschillende soorten beplanting, maar zie je dit ook terug in de achtvlinderfauna?

, , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

Jurriën van Deijk. (2023). Jaarrond nachtvlindermonitoring in een arboretum. Vlinders, 38(1), 12–13.