Drie jaar geleden was ik in de gelegenheid om een grote partij verkiezelde Ordovicische kalkstenen op hun fossielinhoud te onderzoeken. De stenen waren afkomstig uit de collectie van wijlen Arie Drent, een bekend verzamelaar van Ordovicische zwerfsteensponzen, die ze min of meer als bijvangst in de storthopen van de zandzuigerijen van Westerhaar, Sibculo en Kloosterhaar had opgeraapt. De verscheidenheid aan gesteentetypen onder de verkiezelde Ordovicische kalkstenen uit het WWW-gebied (genoemd naar de dorpen Wilsum, Wielen en Westerhaar) is groot en de soortenrijkdom aan fossielen die erin gevonden kan worden, ongeëvenaard (van Keulen & Rhebergen, 2017). Goed vertegenwoordigd onder deze fossielen zijn kalkalgen, waarvan er diverse soorten, vaak prachtig bewaard, voorkomen.