De Franciscana of La Plata dolfi jn (Pontoporia blainvillei) komt alleen in ondiepe kustgebieden van Brazilië, Uruguay en Argentinië voor (Afb. 1). Dit langsnuitige piepkleine dolfi jntje (ca. 1.50 m) is de enige vertegenwoordiger van de familie van de Pontoporiidae en is nauw verwant aan een andere enigmatische dolfi jn: de Orinoco Dolfi jn (Inia geoffrensis). Die zwemt in delen van de Amazone en Orinoco en is de enige nog levende vertegenwoordiger van de familie Iniidae. Samen vormen ze de superfamilie Inioidea die binnen de Delphinida valt (de dolfi jnen in de breedste zin des woords; Afb. 2). Onderzoek van de laatste twintig jaar wijst uit dat deze beide families in het Mioceen een signifi cant onderdeel van de mariene zoogdierfauna’s vormden. In dat onderzoek spelen fossielen uit onze Lage Landen een belangrijke rol.