Museum Schokland is een museum voor historie, geologie en archeologie. Een vermaard onderdeel vormt de collectie van P. van der Lijn, rondlegger van de Nederlandse amateur-geologie. In dit museum wordt daarom dan ook jaarlijks door de gemeente Noordoostpolder zowel de P. van der Lijn-onderscheiding uitgereikt aan een amateur-geoloog die zich binnen dit vakgebied bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, als ook de P. van der Lijn-aanmoedigingsprijs aan een jonge amateur-geoloog. Op zaterdag 6 april 2019 werden Mark en Ibe in het Museum op Schokland gehuldigd.