1985-1987, 2005-2011 en 2018-2021 In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) ligt een lange telgeschiedenis wat betreft broedvogelinventarisaties. Al in de jaren zestig inventariseerden leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland daar gebiedjes, of het gehele gebied. Van het Rozenwaterveld zijn inventarisaties uit de jaren zeventig bekend. In dit artikel geef ik een overzicht van de perioden waarin broedvogels in het Rozenwaterveld zijn ge- inventariseerd volgens de BMP-methode. In de tekst wordt gesproken over ‘de eerste periode’ (1985-1987), ‘de tweede periode’ (2005-2011) en ‘de derde periode’ (2018- 2021). In deze 36 jaar sinds de start in 1985 zijn tijdens 14 inventarisatiejaren van 72 vogelsoorten territoria vastgesteld.