De muskuseend (Cairina moschata) is inheems in delen van Zuid- en Midden-Amerika, waar de soort een voorkeur heeft voor moerasgebieden, vaak met moerasbos. De soort is al eeuwen geleden gedomesticeerd voor consumptiedoeleinden. Gedomesticeerde vormen kruisen daar makkelijk met de wilde. Zuiver wilde vormen zijn mede daardoor afgenomen in aantal, maar ook door jacht, het verzamelen van eieren en het verdwijnen van leefgebied.