Uitheemse eekhoorns worden relatief veel gehouden door particulieren. Dit keer willen wij nogmaals aandacht schenken aan de Amerikaanse rode eekhoorn oftewel Hudson’s eekhoorn (Tamiasciurus hudsonicus). In 2014 werd deze soort al onder de aandacht gebracht in Kijk op Exoten. Anno 2022 is het nog steeds een soort die, in vergelijking met andere exotische eekhoorns, relatief vaak wordt gezien in het wild (figuur 1). De soort staat niet op de Unielijst maar vormt potentieel wel een bedreiging voor onze inheemse eekhoorn. Hoe staat het nu met de soort en wat zijn de recente ontwikkelingen?

, , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

K. van Veen. (2023). Amerikaanse rode eekhoorn, een veel geziene exoot. Kijk op Exoten, 11(3), 14–15.