Neerleggen functie van het Geologisch Secretariaat door Jef De Ceuster en het overnemen daarvan door ondergetekenden en mogelijk meerdere vrijwilligers