A study of 83 bird skeletal remains from the beach of Katwijk (The Netherlands, province of Zuid-Holland: from Berkheide to Noordwijk) yielded a minimum of 17 species. A fragment of tarsometatarsus identified as Phalacrocorax cf. aristotelis (Linnaeus, 1761) represents a first fossil record for the Dutch coast. Except for three remains (3.6%) of Pinguinus impennis (Linnaeus, 1758), including the first tibiotarsus from a Dutch beach, all identified species are extant and currently occur in The Netherlands/the southern part of the North Sea. Based on this distribution, the predominantly marine ecology of the identified species, the limited fossil finds (specifically mammal material from the Pleistocene) from the beach of Katwijk and the state of preservation (no petrification and in some cases limited discoloration) of the material, a predominantly Holocene age of the material seems most likely. Onderzoek aan 83 vogelresten van het strand van Katwijk (Zuid-Holland: Berkheide tot Noordwijk) leverde ten minste 17 soorten op. Een fragment van een tarsometatarsus werd gedetermineerd als kuifaalscholver Phalacrocorax cf. aristotelis (Linnaeus, 1761); deze soort werd nog niet eerder fossiel op het Nederlandse strand gevonden. Met uitzondering van drie resten (3,6%) van de reuzenalk Pinguinus impennis (Linnaeus, 1758), waaronder de eerste tibiotarsus van een Nederlands strand, gaat het om nog bestaande soorten die ook momenteel in Nederland/de zuidelijke Noordzee voorkomen. Deze verspreiding, de overwegend mariene ecologie van de gevonden soorten, de zeldzaamheid van fossielvondsten (met name zoogdiermateriaal uit het Pleistoceen) van het strand van Katwijk en de niet versteende en deels vlekkerig verkleurde bewaartoestand van het skeletmateriaal, doen vermoeden dat de vogelresten overwegend uit het (gehele) Holoceen stammen.