De larven van houtwespen van het genus Xiphydria leven in hout van loofbomen. Het hout is taai substraat, maar de larven krijgen hulp van schimmels die het hout voorverteren. Uit Nederland waren drie soorten Xiphydria bekend, maar in 2020 werd een nieuwe soort aangetroffen: de eikenkameelhalshoutwesp Xiphydria longicollis. Deze fraaie wesp is aan een opmars bezig in West-Europa en de verwachting is dat er de komende jaren meer meldingen zullen komen. Naar aanleiding van de vondst werden de foto’s op Waarneming.nl van dit genus kritisch bekeken en daarbij kwam de derde Nederlandse waarneming van X. betulae boven water.

, , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

A.W.M. Mol. (2020). De eikenkameelhalshoutwesp Xiphydria longicollis in Nederland (Hymenoptera: Xiphydriidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 55, 1–10.