Kelkdiertjes zijn onbekende zeediertjes. Dit komt vooral door hun geringe grootte en verborgen levenswijze. In 2016 werd Loxosomella marsypos voor het eerst in Nederland aangetroffen, tijdens een bemonstering van de bodemfauna van de Voordelta. Deze soort komt voor aan de binnenzijde van kokers van de schelpkokerworm en het is dus niet zo verwonderlijk dat ze niet eerder gevonden werd. De vondst geeft het belang van banken van kokerwormen als substraat voor andere organismen aan.

, , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

M.A. Faasse, & J.A. Craeymeersch. (2020). Een herziene naamlijst van de Nederlandse kelkdiertjes, met Loxosomella marsypos nieuw voor de fauna (Entoprocta). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 55, 23–28.