In het vroege voorjaar van 2020 werd een nieuwe kriebelmug voor Nederland ontdekt: Simulium latipes. Er werden larven en poppen gevonden op grote waterranonkel in een stromende sloot in het natuurgebied De Mortelen in het midden van Noord- Brabant. De Mortelen blijkt een hotspot voor bijzondere macrofauna. Behalve de kriebelmug werden ook enkele bijzondere kokerjuffers gevonden. De soorten hebben gemeen dat ze vooral voorkomen in wateren met een goede waterkwaliteit die in de zomer grotendeels droogvallen. Zulke wateren zijn zeldzaam geworden in ons gereguleerde land.

, , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

M.J. Sanabria, D. Tempelman, & M.J.H.L. Scheepens. (2020). De kriebelmug Simulium latipes nieuw voor Nederland gevonden in de Mortelen (Diptera: Simuliidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 55, 111–120.