Op 1 juli 2019 is bij een houthandel in Wageningen (Amersfoortcoördinaten 171-440) een vrouwtje van de alpenboktor Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) gefotografeerd (fig. 1). Voor zover bekend gaat het om de eerste waarneming van deze Europees beschermde boktor in Nederland (Teunissen 2009). Gezien de vindplaats gaat om een met hout versleept exemplaar uit het buitenland.

, , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

G.H.S. Kurstjens, & P.W.M. van Beers. (2021). Eerste waarneming van de alpenboktor Rosalia alpina in Nederland (Coleoptera: Cerambycidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 56, 95–96.