Botanische tuinen zijn vanwege hun ouderdom, hoge temperaturen en uitwisseling van exotische planten een kansrijk biotoop voor het vinden van nieuwe soorten. Zo ook springstaarten. In 2021 zijn in de Hortus botanicus in Leiden twee bolvormige soorten springstaarten verzameld in de tropische kassen. Het betreft Sminthurides bifidus en Sminthurinus domesticus. Beide soorten kunnen aan de naamlijst van Nederlandse springstaarten worden toegevoegd. In dit artikel stellen we de soorten voor en doen verslag van de ontdekking.

, , , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

K.J. van Veen, & R.F.H.M. van Bezouw. (2022). De springstaarten Sminthurides bifidus en Sminthurinus domesticus in de Hortus botanicus Leiden, nieuw voor Nederland (Collembola: Symphypleona). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 59, 7–12.