This article describes three new fossils of the pond turtle (Mauremys sp.) from the North Sea area. All three finds consists of epiplastrons (parts of the plastron) that were found on the supplemented beach of Maasvlakte 2 (The Netherlands) and are most likely Pleistocene of age. Incidentally, this is the third time that fossils of the pond turtle (Mauremys sp.) have been described from the Netherlands. In dit artikel worden drie nieuwe fossiele schildfragmenten van een beekschildpad (Mauremys sp.) uit het Noordzeegebied beschreven. Het gaat hierbij in alle drie de gevallen om epiplastrons (delen van het buikschild) die gevonden zijn op het strand van Maasvlakte 2. De fossielen hebben hoogstwaarschijnlijk een pleistocene ouderdom. Dit is de derde vermelding van fossielen van een beekschildpad (Mauremys sp.) in Nederland.

, , , , , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Sander Schouten. (2022). Fossielen van de beekschildpad (Mauremys sp.) van het strand van Maasvlakte 2. Afzettingen, 43(1), 16–19.