Waarom vind je sommige sprinkhanen bijna overal, maar andere alleen op zeer bijzondere terreinen? Hoe komen de verspreidingspatronen die op de kaartjes in hoofdstuk 9 zijn afgebeeld tot stand? Zijn deze patronen toevallig, of spelen bepaalde factoren (zoals klimaat, bodem, vegetatie) een rol? De oecologie houdt zich o.a. met zulke vragen bezig. Oecologie gaat vooral over de relatie tussen organismen en hun omgeving en tussen organismen onderling. In dit hoofdstuk benaderen we deze relaties vooral vanuit de vraag waarom soorten op bepaalde plaatsen voorkomen en op andere ontbreken.

Natuur van Nederland

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Naturalis Biodiversity Center

R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken, B. Odé, L.P.M. Willemse, & W.K.R.E. van Wingerden. (1997). Sprinkhanen en krekels: Oecologie. Natuur van Nederland, 1(1), 57–72.