Welke soorten sprinkhanen en krekels komen er nu in Nederland voor, waar leven ze, in welke biotopen, en hoe gaat het met de soorten? De antwoorden op deze vragen vormen de essentie van dit boek. In dit hoofdstuk wordt de informatie gepresenteerd die verkregen is uit 5 jaar onderzoek van vele vrijwilligers, en geplaatst in de context van de al aanwezige kennis over biologie en verspreiding. Ook biedt dit hoofdstuk aanvullende informatie om de soorten te kunnen herkennen, zowel op uiterlijk als op geluid. De 45 inheemse en 19 andere soorten worden hier uitgebreid gepresenteerd.

Natuur van Nederland

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Naturalis Biodiversity Center

R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken, B. Odé, L.P.M. Willemse, & W.K.R.E. van Wingerden. (1997). Sprinkhanen en krekels: De soorten. Natuur van Nederland, 1(1), 117–122.