Deze brede doornsprinkhaan is meestal grijs van kleur en heeft, net als het bosdoorntje, meestal twee dikke stippen op het halsschild. De soort was tot voor kort vrijwel uitsluitend bekend van het kalkrijke deel van Zuid-Limburg. De laatste decennia worden steeds meer populaties in het rivierengebied gevonden. De natuurontwikkelingsprojecten langs de grote rivieren lijken daarom gunstige omstandigheden voor deze soort te scheppen.

Natuur van Nederland

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Naturalis Biodiversity Center

R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken, B. Odé, L.P.M. Willemse, & W.K.R.E. van Wingerden. (1997). Sprinkhanen en krekels: Tetrix tenuicornis - kalkdoorntje. Natuur van Nederland, 1(1), 219–222.