De klappersprinkhaan is een grote, grondbewonende sprinkhaan, waarvan de mannetjes bij het opvliegen de opvallend rood gekleurde achtervleugels tonen. De Nederlandse naam is afgeleid van het klapperende geluid dat ze bij het vliegen maken. Het is moeilijk voor te stellen dat deze typische Zuideuropese soort niet zo lang geleden nog in Nederland te bewonderen was. Het was altijd al een zeldzame soort, die vooral voorkwam aan de zuidrand van de Veluwe. In 1942 werden de laatste exemplaren bij Wageningen-Hoog waargenomen.

Natuur van Nederland

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Naturalis Biodiversity Center

R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken, B. Odé, L.P.M. Willemse, & W.K.R.E. van Wingerden. (1997). Sprinkhanen en krekels: Psophus stridulus - klappersprinkhaan. Natuur van Nederland, 1(1), 223–226.