Het zoemertje is een relatief grote, meestal groene veldsprinkhaan, die opvalt door de regelmatige adering van het middenveld van de voorvleugel. De Nederlandse naam is afgeleid van het zoemende geluid dat de mannetjes maken. De soort is op de Veluwe algemeen, maar daarbuiten zijn alleen kleine en geïsoleerde populaties bekend. De dieren bevinden zich meestal in korte, grazige vegetatie aan de rand van heidevelden.

Natuur van Nederland

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Naturalis Biodiversity Center

R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken, B. Odé, L.P.M. Willemse, & W.K.R.E. van Wingerden. (1997). Sprinkhanen en krekels: Stenobothrus lineatus - zoemertje. Natuur van Nederland, 1(1), 243–246.