Deze kleine veldsprinkhaan lijkt sterk op de verwante snortikker en bruine sprinkhaan. Het geluid, een enkele seconden lang ratelend en ruisend geluid, is echter sterk verschillend. Het is één van de algemeenste Nederlandse soorten, die talrijk voorkomt in bermen, stadstuinen, graslanden, dijken en op heidevelden. Toch ontbreekt de ratelaar vrijwel geheel in noordelijk Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. De laatste jaren lijkt de soort zich daar echter uit te breiden. Een koor ratelaars vormt een zeer karakteristiek akoestisch element in het Nederlandse landschap.

Natuur van Nederland

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Naturalis Biodiversity Center

R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken, B. Odé, L.P.M. Willemse, & W.K.R.E. van Wingerden. (1997). Sprinkhanen en krekels: Chorthippus biguttulus - ratelaar. Natuur van Nederland, 1(1), 271–274.