Deze slanke veldsprinkhaan is meer aan droge heide- en duinterreinen gebonden dan de verwante bruine sprinkhaan en ratelaar. De Nederlandse naam is afgeleid van de zang die bestaat uit een vrij lange serie van snorrende en tikkende geluiden. De snortikker komt algemeen voor in de duinen en op de zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland. Tijdens het sprinkhanenproject werd duidelijk dat de soort zich de laatste decennia sterk naar het noorden aan het uitbreiden is.

Natuur van Nederland

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Naturalis Biodiversity Center

R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken, B. Odé, L.P.M. Willemse, & W.K.R.E. van Wingerden. (1997). Sprinkhanen en krekels: Chorthippus mollis - snortikker. Natuur van Nederland, 1(1), 275–278.