De weidesprinkhaan komt in grote delen van Europa algemeen voor in half-natuurlijke graslanden en bijvoorbeeld wegbermen. Vanwege het lastige onderscheid met de kustsprinkhaan en langvleugelige vormen van de krasser en zompsprinkhaan was het lange tijd onduidelijk of deze soort wel in Nederland voorkwam. In totaal zijn er maar vijf exemplaren uit ons land in collecties aanwezig, waarvan er één tijdens het sprinkhanenproject in Twente werd gevangen. Momenteel zijn er geen populaties in ons land bekend.

Natuur van Nederland

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Naturalis Biodiversity Center

R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken, B. Odé, L.P.M. Willemse, & W.K.R.E. van Wingerden. (1997). Sprinkhanen en krekels: Chorthippus dorsatus - weidesprinkhaan. Natuur van Nederland, 1(1), 283–286.