Deze forse pantserjuffer heeft een kenmerkend tweekleurig pterostigma. De Europese verspreiding ligt vooral rond de Middellandse Zee, vanwaar de soort in bepaalde jaren noordwaarts migreert. In deze invasiejaren was de zwervende pantserjuffer in heel Nederland te vinden. In tussenliggende jaren ontbraken waarnemingen. Sinds de laatste invasie (1994) weet de soort zich echter goed te handhaven. Hij is meestal te vinden bij voedselarme vennen en duinplassen die in de zomer gedeeltelijk uitdrogen.