In 40 jaar vlinderbescherming is er veel op gang gebracht. We geven hier een terugblik op de stappen die toen zijn gezet. Hoe pak je vlinderbescherming eigenlijk aan? Ook kijken we naar de actualiteit en verkennen we wegen voor vlinderbescherming in de toekomst. Want de vlinders hebben het meer dan ooit nodig!