De glassnijder heeft een opvallend behaard borststuk, maar lijkt overigens veel op de paardenbijter. De glassnijder is de vroegst in het jaar vliegende soort van de familie Aeshnidae. Vooral in laagveengebieden kunnen in mei grote aantallen vliegen. De mannetjes vliegen laag over het water langs rietkragen en andere hoge oeverplanten, waartussen ze naar vrouwtjes zoeken. In grote delen van Europa is de soort schaars. Daarom zijn de Nederlandse populaties van groot belang.