De donker gekleurde hoogveenglanslibel plant zich voort in een extreme biotoop: heel kleine, zure hoogveenplasjes. In Nederland zijn slechts weinig waarnemingen bekend. In 1996 werd een populatie ontdekt op de Brunssummerheide. Een vondst op Terschelling in dat jaar geeft aan dat de soort flink kan zwerven en dat zo nieuwe biotopen gekoloniseerd kunnen worden. In 1998 werden nog twee populaties ontdekt.