Vrouwelijke en jonge bruine korenbouten zijn bruin, volwassen mannetjes hebben een blauw berijpt achterlijf. De achtervleugels dragen aan de basis een grote, zwarte vlek. De bruine korenbout is vrij zeldzaam en staat op de Rode Lijst als ‘kwetsbaar’. Hij komt voor in laagveengebieden en langs kanalen en plassen op zandgrond. Het aantal vindplaatsen is afgenomen, onder andere als gevolg van een afnemende waterkwaliteit. Het is een betrekkelijk vroege soort, die al in mei verschijnt en in juni het talrijkst is. Plaatselijk zijn dan hoge dichtheden te vinden.