In dit hoofdstuk wordt het voorkomen besproken van 273 Nederlandse broedvogelsoorten plus één ondersoort (roodsterblauwborst). In dit overzicht zijn ook exoten opgenomen (verwilderde sier- en kooivogels), mits het vogels betrof die niet in hun bewegingsvrijheid beknot waren.