Hieronder volgt een lijst van termen die in de hoofdstukken of soortteksten worden gebruikt. De omschrijving heeft betrekking op broedvogelonderzoek; aan verschillende termen wordt in andere disciplines een licht afwijkende inhoud toegekend.