In Kijk op Exoten nr. 30 (2020) is uitgebreid aandacht besteed aan de roetschorsschimmel (Cryptostroma corticale). Deze exoot uit Noord-Amerika veroorzaakt een dodelijke ziekte onder esdoorns en brengt ook gezondheidsrisico’s voor de mens met zich mee. Meldingen komen tot nu toe vooral uit stedelijk gebied, waar veel esdoorns zijn aangeplant in parken, tuinen en langs wegen. Maar de ziekte kan ook bosopstanden met esdoorn op grotere schaal aantasten. Om die reden vragen we opnieuw aandacht voor de verbreiding van de roetschorsschimmel

, , , , , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

K. van Vliet. (2023). Hoe wijdverbreid is de roetschorsziekte op esdoorn?. Kijk op Exoten, 11(4), 8–9.