Tot nu toe werden aangevoerde korstmossen vooral opgemerkt op jonge aangeplante bomen en op sierstenen die neergelegd worden in bebouwd gebied of gebruikt worden als monument. De laatste paar jaar is er een nieuwe bron gesignaleerd waarmee buitenlandse korstmossen het land binnenkomen. Het gaat om houten paaltjes die niet geheel ontschorst zijn. Welke soorten komen er op deze manier in Nederland terecht en is deze nieuwe trend zorgwekkend?

, , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

H.-J. van der Kolk. (2023). Houten paaltjes brengen Atlantische korstmossen met zich mee. Kijk op Exoten, 11(4), 16–17.