Steeds vaker vestigen nieuwe exotische vissoorten zich in Nederland. In 2020 ontdekte RAVON de Kaukasische dwerggrondel. Twee jaar later heeft Waterschap Scheldestromen weer een nieuwe grondelsoort in Nederland waargenomen: de shimofurigrondel.

, , , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

M. Vos, P. Verhelst, H. Verreycken, B. van Broekhoven, & N. Patijn. (2023). Nieuwe exotische vis ontdekt in Nederland: de shimofurigrondel. Kijk op Exoten, 11(4), 18–19.